Vins i Olis D.O. TERRA ALTA.

Informació i Links.

Ajuntament Horta de Sant Joan, Diputació de Tarragona,Consell Comarcal terra alta, Consell Regulador de la Denominaciód'Origen Protegida Oli de Terra Alta, Consell Regulador de laDenominació d'Origen Protegida Terra Alta, Federació de CooperativesAgràries de Catalunya, Confederación Nacional Cooperativas,Unió de Pagesos de Catalunya, ASAJA, Joves Pagesos i Ramadersde Catalunya JARC, Departament d'Agricultura, Alimentació iAcció Rural, Web del Departament de Medi Ambient, Consell Català dela Producció Integrada, Sociedad Española de Agricultura Ecológica,Web Oficial de la Comarca del Matarraña, Vías Verdes,Federació Associacions del Camí de Sant Jaume de l'Ebre,Cooperatives del Camí de Sant Jaume de l'Ebre.
Ajuntament Horta de Sant Joan
Aqui trobareu tota l'informació sobre el poble, la guía comercial i la guía turística. www.hortadesantjoan.cat

Diputació de Tarragona
Web oficial.
www.diputaciodetarragona.cat

Consell Comarcal terra alta
Web oficial.
www.ccterra-alta.org

Consell Regulador de la Denominació
d'Origen Protegida Oli de Terra Alta

Web oficial.
www.dopoliterraalta.com

Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida Terra Alta
Web oficial.
www.doterraalta.com

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
Web oficial.
www.fcac.coop

Confederación Nacional Cooperativas
Web oficial.
www.confe-coop.org.mx

Unió de Pagesos de Catalunya
Web oficial.
www.uniopagesos.org

ASAJA
Web oficial.
www.asaja.com

Joves Pagesos i Ramaders de Catalunya JARC
Web oficial.
www.jarc.es

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Web oficial.
www.gencat.net/darp/

Web del Departament de Medi Ambient
Web oficial.
mediambient.gencat.net

Consell Català de la Producció Integrada
Web oficial.
www.producciointegrada.cat/

Sociedad Española de Agricultura Ecológica
Web oficial.
www.agroecologia.net

Web Oficial de la Comarca del Matarraña
Web oficial.
www.portalmatarranya.es

Vías Verdes
Web oficial.
www.viasverdes.com

Federació Associacions del Camí de Sant Jaume de l’Ebre<
Web oficial.
federacioacsj.blogspot.com

Cooperatives del Camí de Sant Jaume de l’Ebre
Web oficial.
www.terresdelebre.org

Català Castellano English BODEGAHORTA.CAT
AGRÀRIA SANT SALVADOR D'HORTA, SCCL
Mapa de la web

Capsula.es Logo
web by:www.capsula.es