Vins i Olis D.O. TERRA ALTA.

Agrària Sant Salvador D'Horta

Cooperativa AgrÝcola d'Horta de Sant Joan.


Constituïda inicialment el 16 d’abril de 1944 prenent el nom de Cooperativa Agrícola de Horta de Sant Joan. En l’adaptació dels Estatuts a la Nova Llei de Cooperatives de Catalunya (4/1983), en sessió de la Junta General del 5 d’agost de 1984 va canviar la denominació per la de Cooperativa Agrària de Sant Salvador d’Horta, SCCL i finalment en sessió del 24 de novembre de 2005 en l’adaptació dels Estatuts a la Llei 18/2002 de Cooperatives passà a l’actual denominació: Agrària Sant Salvador d’Horta, SCCL. Esta inscrita al Registre de Cooperatives del Departament de Treball amb la inscripció TE127. Forma part de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

Som una cooperativa agrària de primer grau, entre els nostres objectius hi figura: industrialitzar i comercialitzar els productes agraris dels socis; millorament dels processos de producció agrària; millorar, distribuir entre els socis o explotar en comú terres i altres béns que puguin ésser destinats a un ús agrari; fomentar activitats encaminades a la promoció i la millora de la producció agrària i del medi rural; fomentar pràctiques de conreu i tècniques de producció i gestió de residus respectuoses.

Contacti amb nosaltres, click aqui.

Català Castellano English BODEGAHORTA.CAT
AGRÀRIA SANT SALVADOR D'HORTA, SCCL
Mapa de la web

Capsula.es Logo
web by:www.capsula.es